Är e cigg farligt och ska man undvika det?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att anta att el-cigaretten är lika farlig som vanliga cigg men så är inte fallet. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Dessutom så är det inte säkert att man ens får i sig ämnen som formaldehyd då man ångar.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Dock uppstår en fara om man byter el-cigg mot vanliga cigg. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

cigaretter

E cigarett farligt – kan man bli sjuk?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Trots det är det många organisationer som vill övertyga oss om motsatsen.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Innan du bildar dig en uppfattning bör du ta reda på mer fakta om cigaretterna, undersökningar är ett bra tips. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Det är ju skillnad på om man använder nikotin och inte.

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

El cigg eller tobak det är frågan

inte farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet tycks därmed vara givet.

E-cigarett är svaret. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Man sparar pengar och mår bättre.