Är el cigg farligt är kan det förlänga livet?

Stundvis hör vi någon anföra att el-cigg ska vara lika dåliga som standard cigaretter. Så är inte fallet. Cigaretter med tjära innehåller mängder av mer gifter än vad e-ciggen gör. Då man frågar sig, är e cigg farligt, så måste vi förstå att frågan inte är så adekvat om det till ex. handlar om e-cigg eller om vanlig cigg.

elcig

Naturligtvis finns det hälsorisker även med e-ciggen, särskilt om de saluförs utanför Sverige. Om man icke handlar e cigg som saknar nikotin bör du räkna med att dom kan vara lika beroendeframkallande som standard cigaretter.

El-juicen är det som skiljer e cigaretter utan nikotin från dom med.

På så vis blir det enorm skillnad på e- cigaretter utan nikotin mot de med. Man undviker beroendet med el-cigg som saknar nikotin och dom är dem som du kan anskaffa i Sverige. Var försiktig då du hanterar elektrisk utrustning som ni håller nära ansiktet.

Om du beställer e- cigaretter från andra länder och inte minutiöst undersöker fabrikat samt bakgrund så finns det fara för att du får en modell som kan vara problematisk. Om man vill slippa explosionsrisk skall man handla svenskt. E–cigg som icke innehåller nikotin har noll åldersgräns, men de är detta till trots icke för barn. e cigaretter fakta

Om ni röker en e–cigarett utan nikotin blir du icke beroende. För den som ej röker är den varianten bäst. Men den som önskar lägga av med att tobaksröka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Men kom ihåg du kan nyttja de nikotinfria om du vill sluta röka också.

Då är e cigarett skadligt?

Den som inte någonsin har rökt kan fastna när man röker cigg med nikotin. En ung person som blossar ecigg med nikotin ska veta att det kan vara en e cigg SOM ÄR FARLIG att börja med. Den som letar nikotinkickar kan se det här som en inkörsport till vanliga cigaretter också.

Därför är standard cigaretter farliga

Man drar fel deduktion om du tror att e- cigarett ÄR skadligt. Det är som att jämföra två olika grejer. Om du ser det så är el-cigaretten mycket finare. I och med att många unga hellre röker e- cigaretter utan nikotin så kan man se att den övergripande hälsan blir bättre och miljön blir finare för alla!